Frågor och svar

Här hittar du några vanliga frågor och svar om solpaneler på taket. Vi kommer efterhand att bygga ut sidan med ytterligare frågor och svar. 

1. Skiner solen tillräckligt i Sverige?
I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa. Det gör solceller till ett bra komplement till din ordinarie elleverantör.

2. Vad är det för fördelar med solel?
Du bidrar till en bättre miljö och ett bättre klimat. Med solpaneler på taket säkrar du en del av din elförsörjning för över 25 år framåt. Du blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom du minskar ditt behov av köpt el.