Elpriserna stiger och vi med solpaneler tjänar mera

Hösten är betydligt kallare i år än vad den var förra året. Det gör att efterfrågan på el stiger och därmed även priset på el.

Men det är inte bara temperaturen som gör att elpriserna ökar: det beror också på att hälften av Sveriges alla kärnkraftsreaktorer för tillfället är avstängda för underhåll och på grund av att marginalkostnaden på kol är mer än 20 procent högre än i fjol.

Att priserna på el stiger är dock något som alla vi solcellsägare kan glädjas åt eftersom det gör att vi både sparar och tjänar mera pengar.

 
Jonas Nordström, ansvarig för Solenergiprojekt i samverkan

Solpaneler klarar snön galant

Hösten är här och vintern närmar sig. Möjligen funderar någon på hur solpaneler på taket klarar snön och om man är tvungen att skotta bort den. 

Svaret är enkelt: solpaneler klarar snö hur bra som helst och sköter sig själva. Så man behöver inte göra någonting.
Snön som ligger på solpanelerna försvinner helt  när solen ger kraft som är värd att ta tillvara.
Snön är faktiskt en tillgång eftersom den håller solpanelerna rena.

Jonas Nordström, ansvarig för Solenergiprojekt i samverkan

Ett hus med solpaneler och snö på taket. Snön har glidit av några av panelerna.

Solceller är stabila grejer

Solceller är riktigt stabila, driftsäkra och underhållsfria grejer. De strömförsörjer satelliter i rymden.

Inte ens orkanen Irmas härjningar i september i år gjorde någon större åverkan på solpanelerna på ett hotelltak i Karibien. Faktiskt klarade sig hela 90 procent av solcellsinstallationen utan någon skada. Här kan du läsa en artikel om detta: http://www.pveurope.eu/News/Solar-Generator/Large-PV-rooftop-installation-withstands-Hurricane-Irma

Det är inte konstigt att den förväntade livslängden på solpaneler är längre än 35 år.

Jonas Nordström, ansvarig för Solenergiprojekt i samverkan

Elpriserna höjs ordentligt efter årsskiftet

Dagens industri skriver att elnätsavgiften kommer att stiga med sex procent för nära en miljon Vattenfallskunder från och med den 1 januari 2018.  Det ger i snitt en ökad utgift på 540 kr per år för en villakund.

Att stora elbolag höjer priserna är något som vi med stor sannolikhet får räkna med kommande år. Sverige har i dagsläget relativt sett många andra länder låga elpriser. Men kärnkraftsavvecklingen kommer att leda till att priserna höjs mer och mer här framöver.

Elprishöjningen en fin vinstaffär

Elprishöjningar är emellertid en riktigt fin vinstaffär för alla vi egna elproducenter med solpaneler på taket. För ju mindre beroende vi är av stora elbolag och ju dyrare elen blir desto mera sparar och tjänar vi. Dels sparar vi på att vi inte behöver köpa så mycket ”dyrel” från de stora elbolagen, dels tjänar vi mera på försäljningen av den el våra egna fina solpaneler producerar.

Så att elpriserna höjs påverkar inte oss nämnvärt negativt utan i huvudsak positivt.

Du som ännu inte fått monterat solpaneler på ditt hustak kan ju passa på att göra en beställning nu och själv börja tjäna pengar på din egenproducerade el.

Jonas Nordström
Ansvarig för Solenergiprojekt i samverkan

Solcellsbidraget höjs till 30% och budgeten ökas till nästan 1 miljard per år!

Jonas Nordström, projektledare och initiativtagare till Uppsala Solenergiprojekt, är mycket nöjd över Regeringens satsning.

”Fantastiskt. Nu kommer fler privatpersoner enklare kunna ta beslut om att installera solpaneler på taket. Många frågar om varför det är så lång kö och hur långt pengarna kommer räcka. Det är bra att dessa frågetecken nu rätas ut.”

– Enligt Dagens Nyheter så höjs till 30% från dagens 20% och den totala summan som delas ut till länsstyrelserna årligen höjs till ca  915 miljoner kronor per år, berättar Jonas.

Uppsala Solenergiprojekt har vi redan hjälpt över 200 hushåll att installera solceller, och man hjälper även till att söka bidraget. (se artikel i UNT, Maj 2017)

– Tyvärr är blanketterna för solcellsbidrag, elcertifikatsanmälan och bygglov väldigt krångliga att fylla i. Vi har ju gjort det 200 gånger nu så för oss går det fort, men det är en bromskloss för många. Vi kan ju hoppas att ansökningsförfarandet också görs lite enklare nu, säger Jonas.

Med den utökade stödnivån finns alla förutsättningar för att öka utbredningen av solenergi på villa-taken i Sverige. I Uppsala Solenergiprojekt har man som mål att 2020 villor ska ha solceller på taket år 2020. Förutom att det är enkelt att komma ihåg, så skulle det faktiskt motsvara 1/3 av kommunens mål om 30MW solel til 2020. Hittills så har projektet installerat ca 1.5MW solceller.

– Jag uppmanar alla som är intresserade av att starta ett lokalt solenergiprojekt att kontakta mig, vi vill gärna sprida Uppsala-Modellen till andra ställen i Sverige, avslutar Jonas.

Läs mer:

Dagens Nyheter – Bidragen till solceller höjs

Ny Teknik – Han utmanar alla att bli solcellsägare

 

Varför bygglov?

I Sverige är vi långt framme när det gäller miljötänk. En rad olika initiativ tas för att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller klimat, ekologi och insatser för en bättre miljö. Det framgår med all önskvärd tydlighet att ambitionen är att vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har dessutom riksdagen beslutat.

Ekologiskt hållbar planet 

Alla växter, människor och djur tjänar på en mer ekologiskt hållbar planet. 

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 24 etappmål och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda år 2020, med undantag av målet Begränsad klimatpåverkan som ska vara uppnåt år 2050. De olika etappmålen har olika tidpunkter för måluppfyllelsen.

Bygglovsansökan.  Den har många kommuner upphört med. Är det inte dags att slopa den också i Stockholm? 

Tar för lång tid 

Men alla dessa mål till trots så finns det kommuner som verkar motarbeta det klimatmål som FN har och där Sverige varit och är pådrivande.  I många kommuner, t ex i Stockholm, tvingas solcellspionjärer att krångla med bygglovsansökningar som tar alldeles för lång tid att få beviljade. Björn Berglund som byggt solpaneler i Bromma säger:  ”Det tog över tre månader att få bygglovet. Märkligt att det ska behöva ta så lång tid att få bygglov till en satsning som både politikerna säger att de är för och som är så bra för miljön. I många andra kommuner behövs inte ens bygglov.”

Dags att slopa bygglovet

Det är klart att de extremt långa handläggningstiderna i Stockholm dämpar intresset och gör att många tvekar inför beslutet att skaffa solpaneler. Det i sin tur gör att det blir svårare att uppnå klimatmålet.

Nu vill vi snarast se en förändring. I många kommuner behövs inte ens bygglov, precis som Björn säger. Varför ska det då alls behövas i Stockholm?