Varför bygglov?

I Sverige är vi långt framme när det gäller miljötänk. En rad olika initiativ tas för att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller klimat, ekologi och insatser för en bättre miljö. Det framgår med all önskvärd tydlighet att ambitionen är att vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har dessutom riksdagen beslutat.

Ekologiskt hållbar planet 

Alla växter, människor och djur tjänar på en mer ekologiskt hållbar planet. 

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 24 etappmål och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda år 2020, med undantag av målet Begränsad klimatpåverkan som ska vara uppnåt år 2050. De olika etappmålen har olika tidpunkter för måluppfyllelsen.

Bygglovsansökan.  Den har många kommuner upphört med. Är det inte dags att slopa den också i Stockholm? 

Tar för lång tid 

Men alla dessa mål till trots så finns det kommuner som verkar motarbeta det klimatmål som FN har och där Sverige varit och är pådrivande.  I många kommuner, t ex i Stockholm, tvingas solcellspionjärer att krångla med bygglovsansökningar som tar alldeles för lång tid att få beviljade. Björn Berglund som byggt solpaneler i Bromma säger:  ”Det tog över tre månader att få bygglovet. Märkligt att det ska behöva ta så lång tid att få bygglov till en satsning som både politikerna säger att de är för och som är så bra för miljön. I många andra kommuner behövs inte ens bygglov.”

Dags att slopa bygglovet

Det är klart att de extremt långa handläggningstiderna i Stockholm dämpar intresset och gör att många tvekar inför beslutet att skaffa solpaneler. Det i sin tur gör att det blir svårare att uppnå klimatmålet.

Nu vill vi snarast se en förändring. I många kommuner behövs inte ens bygglov, precis som Björn säger. Varför ska det då alls behövas i Stockholm?

Ett svar på “Varför bygglov?”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *