Solen är en enorm kraftkälla

Solen är en enormt kraftfull energikälla som vi kan och bör använda oss av mycket mera än vi gör idag. Faktum är att endast ett dygns solinstrålning till jorden motsvarar hela planetens energiförbrukning på ett år. Vi kan alltså få ut mycket mera ljus, kraft och värme från solen än vad vi får idag.

Om vi bättre tar tillvara på den energi solen ger skulle vi inte behöva någon annan energikälla. Då skulle vi inte ha någon växthuseffekt och många av de miljöproblem som vi människor hunnit orsaka skulle kunna börja återhämta sig och läka. Vi skulle få en bättre och mer miljövänlig värld.

Några som investerar i solen berättar

Vi har låtit några som satsat på solens kraft och skaffat solpaneler berätta om sina investeringar i korta Youtubeklipp. Dennis Larsson säger bland annat att satsningen kändes rätt. Lena Danielson ville se hur hon med solenergin kan minska sina elkostnader. Göran Petersson konstaterar att det är lönsamt. 


Göran Pettersson, fd controller på Pharmacia, har räknade ut att om han kopplade bort sig från fjärrvärmen och istället använde en kombination av bergvärme och solceller som energikällor, så skulle han spara ca 25000 kr/år.  Investeringen låg på 240000 kr. Avkastning ca 10%. Korkat att ha pengarna på banken tänkte Göran och slog till. Han var först på sin gata. Nu följer andra efter.

GRAFIK BESPARINGSPOTENTIAL                               INVESTERINGSKALKYL

Tre år på oss

Energikällor som olja, kol och naturgas skapar globala klimatförändringar som FNs miljöexperter varnar för kan bli oreparerbara på bara tre år. År 2016 var det hetaste året i modern tid. Och tre år i rad har vi slagit globala värmerekord. Effekterna av uppvärmningen märks över hela jorden, också här i Sverige. Vi har fått kraftigare regn och mildare vintrar, vilket ökar risken för översvämningar och torrare somrar i söder.

Kol- och oljeindustrin bidrar till stor miljöförstöring genom utsläpp av koldioxid vilket förändrar klimatet på ett sätt som kan få ödesdigra konsekvenser för vår planet. Likaså bidrar uppfödning av köttkreatur mycket utsläpp av metan. Vi står inför ett nödvändigt systemskifte på flera plan.

Solpaneler hämtar sin energi från solen, som är en ren och miljövänlig energikälla som inte förstör klimatet. Solpaneler tillverkas till största del av kisel som är ett vanligt och ofarligt mineral som går att återvinna.

Det beror på dig

Vi måste vara rädda om vår jord. Vi har den till låns av våra barn.

Det handlar om dig och mig – och vad du och jag gör. Genom att ta initiativ till solpaneler gör du något gott för miljön och börjar betala av din klimatskuld.

  • Är du husägare – bygg solpaneler på taket.
  • Bor du i bostadsrätt – tala med styrelsen i din bostadsrättsförening om att bygga solpaneler.
  • Bor du i hyresrätt – tala med din hyresgästförening och din fastighetsägare om att bygga solpaneler.

Du kan göra skillnad. Det handlar om ditt initiativ.

Gå vidare

Vi finns på Facebook, Youtube, Twitter och Instagram

Följ oss gärna på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. På dessa sociala mediekanaler publicerar vi aktuell information om solpaneler och solenergiprojekt i samverkan. Klicka på bilderna nedan så kommer du till vår kanaler.

      

Om oss

Vi arbetar för att fler ska se den enorma potential solenergin har. Vi vill att fler ska bygga solpaneler och på så sätt bidra till en mer ekologiskt hållbar planet. Ju fler vi blir som använder den kraft solen ger desto bättre förutsättningar har vi att uppnå FN:s miljömål.

Vi vill därför att vi ska vara många som engagerar oss i arbetet med solpaneler. Du kan göra skillnad. Det handlar om ditt initiativ. Vi på solenergiprojekt i samverkan hjälper till. Vi organiserar människor som vill vara solcellspionjärer och genomföra ett lokalt projekt  eller som vill koordinera ett gruppinköp av solpaneler på sin gata.

Vi vänder oss till villaägare, lantbruk, bostadsrättsföreningar och småföretag.  Varmt välkommen att kontakta oss!

Hjälpt drygt 600 villaägare att skaffa solpaneler

En av grundarna för SolenergiProjekt.se är Jonas Nordström. Han brinner för att vi ska skapa en mer ekologiskt hållbar värld och ett bättre klimat genom att nyttja den enorma kraft som finns i solenergin. Jonas har hjälpt drygt 600 solcellspionjärer runt om i Sverige att bygga solpaneler på sina hus. Han satte själv upp paneler redan 2013 och var en av de första i Uppsala. Sedan dessa har Uppsala Solenergiprojekt blivit ett välkänt namn i stan och Uppsala kommun har flest anläggningar installerade, mycket tack vare Jonas.

”Han utmanar alla att bli solcellsägare”, så rubriceras en artikel i Ny teknik där Jonas medverkar och berättar om hur han skapade Sveriges mest (troligen) solcellstätaste gata. ”Det våras för solelen i Uppsala” så rubriceras en artikel i Uppsala Nya Tidning som beskriver hur Jonas hjälpt Jan Ekholms och Kristina Schüldt Ekholm att bygga solpaneler. Den 29 juli deltog Jonas i P4 och talade om Uppsala Solenergiprojekt.

Varmt välkommen att kontakta någon av oss här nedan! 

UPPSALA LÄN: Pär Råghall,  070-3177799, par.raghall@solenergiprojekt.se

STOCKHOLMS LÄN: Jonas Gustafsson,  070-8486581, jonas.g@solenergiprojekt.se

 

Enklare än man kan tro

Att bygga solpaneler är betydligt enklare än vad man kan tro. Roligast är det när man bygger solpaneler tillsammans med andra: att göra gruppinköp av solpaneler tjänar man också bäst på.

Hör av dig till oss så berättar vi mera! Fyll i kontaktformulär här.

Blogg

Elpriserna stiger och vi med solpaneler tjänar mera

Hösten är betydligt kallare i år än vad den var förra året. Det gör att efterfrågan på el stiger och därmed även priset på el. Men det är inte bara temperaturen som gör att elpriserna ökar: det beror också på att hälften av Sveriges alla kärnkraftsreaktorer för tillfället är avstängda för underhåll och på grund av …

Solceller är stabila grejer

Solceller är riktigt stabila, driftsäkra och underhållsfria grejer. De strömförsörjer satelliter i rymden. Inte ens orkanen Irmas härjningar i september i år gjorde någon större åverkan på solpanelerna på ett hotelltak i Karibien. Faktiskt klarade sig hela 90 procent av solcellsinstallationen utan någon skada. Här kan du läsa en artikel om detta: http://www.pveurope.eu/News/Solar-Generator/Large-PV-rooftop-installation-withstands-Hurricane-Irma Det är inte …